42°00 N 41°00 N 41°30 N
182
Click on one of the dots to hear a recording. Um Sprachaufnahmen zu hören, klicken Sie auf die Punkte. Klikoni mbi një pikë për të dëgjuar inçizimin.
21°00 E 21°30 E 22°00 E
140
178
181
177
141
180
179
175
176
013
174
173
055
172
171
170
073
168
169
128
074
075
076
077
078
ALBANIA
MACEDONIA
ALBANIA
KOSOVO