010
21°00 E 20°30 E 21°30 E 43°00 N 42°00 N 42°30 N
Click on one of the dots to hear a recording. Um Sprachaufnahmen zu hören, klicken Sie auf die Punkte. Klikoni mbi një pikë për të dëgjuar inçizimin.
011
052
012
062
093
094
095
096
097
098
099
100
101
105
102
103
104
106
107
108
109
110
111
112
113
114
117
118
115
116
142
148
149
KOSOVO
SERBIA
ALBANIA
203
BACK BACK Robert Elsie — Albanian Dialects Robert Elsie — Albanian Dialects