43°00 N 42°00 N 42°30 N 19°00 E 19°30 E 20°00 E
119
121
120
092
188
056
127
126
125
124
123
122
Click on one of the dots to hear a recording. Um Sprachaufnahmen zu hören, klicken Sie auf die Punkte. Klikoni mbi një pikë për të dëgjuar inçizimin.
MONTENEGRO
ALBANIA
205